Dienst- en waarneemregeling

Bij afwezigheid wordt u automatisch doorverbonden met de dienstdoende huisarts.
De weekenddienst begint vrijdagmiddag 17.00 uur.
Bij praktijksluiting wegens nascholing en vakantie is dokter Dijkstra (Bakhuizen) de vaste waarnemer.
         
Waarneemgroep        
             
Praktijk Koudum (0514) 52 21 00      
Túnkerstrjitte 47, Koudum   
Huisartsen: H.T. Bakker, M.B. Sijtema-van der Kooij
            
Bakhuizen   (0514) 58 12 87     
Pastor Coendershof 11, Bakhuizen   
Huisarts: H.J. Dijkstra            
                  
Workum      
Konvintsdyk 1, Workum     
Huisartsen:
J. Krooijenga            0515 - 54 12 34
W. Engelenburg        0515 - 54 15 35

Telefoon:
(0514) 68 13 03

Spoednummer:
(0514) 68 13 03 - toets 1
(0514) 68 18 17

Medicijnlijn:
(0514) 68 13 03 - toets 2
(0514) 68 10 39

Faxnummer:
(0514) 68 22 04

Adres:
Janke Trompstrjitte 6
8721ET Warns

 

Dokterswacht Friesland:
0900-112 7 112
(€ 0,10 per minuut)

Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen.
Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp. 
Thuisarts.nl geeft antwoord op uw vragen.