Doktersverklaring

Een behandelend arts mag geen medische verklaring afgeven over zijn eigen patiënten, omdat een verklaring een waardeoordeel bevat. Een onafhankelijk arts mag dat wel doen. Een behandelend arts mag wel feitelijke informatie verstrekken, maar alleen met toestemming van de patiënt. 

Even een briefje voor school of een verzekering kunnen we dus niet voor u maken.

 

Meer uitleg hierover vindt u in het Weigeringsbriefje van de KNMG.

 

 

 

 

 

 
 

Telefoon:
(0514) 68 13 03

Spoednummer:
(0514) 68 13 03 - toets 1
(0514) 68 18 17

Medicijnlijn:
(0514) 68 13 03 - toets 2
(0514) 68 10 39

Faxnummer:
(0514) 68 22 04

Adres:
Janke Trompstrjitte 6
8721ET Warns

 

Dokterswacht Friesland:
0900-112 7 112
(€ 0,10 per minuut)

Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen.
Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp. 
Thuisarts.nl geeft antwoord op uw vragen.