Klachten

Wanneer u klachten over ons heeft, horen wij dat graag. 

Wanneer u klachten over ons heeft, horen wij dat graag. 
Wij staan ervoor open om uw klacht te bespreken en daarvan te leren. U kunt een klacht telefonisch of schriftelijk aan ons melden. We zullen het liefst direct, maar in ieder geval binnen 5 dagen reageren.
Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord-Nederland.
 
Voor de levering van hulpmiddelen zijn we lid van de geschillencomissie van de SEMH. Mocht u met een klacht omtrent de levering van hulpmiddelen er met ons niet uitkomen, dan kunt u bij deze commissie terecht.
 
Als u klachten heeft over de dienstverlening van Dokterswacht Friesland kunt u bij hen terecht. Hoe dat in z.n werk gaat kunt u lezen op hun website www.dokterswacht.nl
 

Telefoon:
(0514) 68 13 03

Spoednummer:
(0514) 68 13 03 - toets 1
(0514) 68 18 17

Medicijnlijn:
(0514) 68 13 03 - toets 2
(0514) 68 10 39

Faxnummer:
(0514) 68 22 04

Adres:
Janke Trompstrjitte 6
8721ET Warns

 

Dokterswacht Friesland:
0900-112 7 112
(€ 0,10 per minuut)

Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen.
Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp. 
Thuisarts.nl geeft antwoord op uw vragen.