Reizigersadvisering en vaccinaties

Gaat u op reis?

U kunt bij ons terecht voor
- een volledig reizigersadvies op maat

- alle benodigde vaccinaties.

Ook voor vakantielanden als Turkije en Egypte worden vaccinaties geadviseerd!

U kunt een een afspraak maken bij Lia, liefst enige tijd van te voren.

Voor de afspraak wordt u gevraagd een vragenformulier in te vullen. Die kunt u op de praktijk afhalen, maar is ook hier te downloaden.
Bel gerust als u vragen heeft.

 

De kosten

De kosten voor het reisadvies en de vaccinaties komen voor eigen rekening.
Veel verzekeraars vergoeden de kosten van deze vaccinaties via een aanvullende verzekering. Of uw verzekering dat doet, vindt u in uw polisvoorwaarden.
De rekening kunt u het beste contant bij de balie betalen. U krijgt een betaalbewijs mee, zodat u de rekening eventueel bij uw verzekering kan indienen.

 

 

Dokter Piersma is gecertificeerd en landelijk erkend reizigersgeneeskundig arts en de praktijk is een bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg geregistreerd vaccinatiebureau.

Lia zal u vragen stellen over de reisbestemming(en), de duur van de reis, of en wanneer u eerder gevaccineerd bent, enzovoorts. Ook zal zij u vragen het reizigersformulier in te vullen en dit mee te nemen bij uw eerste bezoek.

Dokter Piersma bekijkt alle gegevens die van belang zijn voor uw reis.
Afhankelijk van uw (medische) situatie wordt beoordeeld welke adviezen u krijgt, welke vaccinaties voor u van belang zijn, wanneer u die het beste kunt krijgen, of een reisapotheek voor u van belang is en zo ja, wat de inhoud daarvan moet zijn. Een medisch reisadvies 'op maat' dus.
 

Voor meer algemene informatie en/of landen kunt u kijken op de site van het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering).


 

 

 

Telefoon:
(0514) 68 13 03

Spoednummer:
(0514) 68 13 03 - toets 1
(0514) 68 18 17

Medicijnlijn:
(0514) 68 13 03 - toets 2
(0514) 68 10 39

Faxnummer:
(0514) 68 22 04

Adres:
Janke Trompstrjitte 6
8721ET Warns

 

Dokterswacht Friesland:
0900-112 7 112
(€ 0,10 per minuut)

Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen.
Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp. 
Thuisarts.nl geeft antwoord op uw vragen.