Spreekuur Stavoren

Dokter Lettinga
Maandag en Woensdag             
van 10.50 uur tot 12.00 uur

     
Dokter Eijrond:
Woensdag en Vrijdag          
van 10.50 uur tot 12.00 uur

             
Spreekuren praktijkverpleegkundige:
Donderdag, meerdere malen per maand

De dokters houden ieder om de week het woensdagspreekuur in Stavoren    
   

Telefoon:
(0514) 68 13 03

Spoednummer:
(0514) 68 13 03 - toets 1
(0514) 68 18 17

Medicijnlijn:
(0514) 68 13 03 - toets 2
(0514) 68 10 39

Faxnummer:
(0514) 68 22 04

Adres:
Janke Trompstrjitte 6
8721ET Warns

 

Dokterswacht Friesland:
0900-112 7 112
(€ 0,10 per minuut)

Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen.
Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp. 
Thuisarts.nl geeft antwoord op uw vragen.