Spreekuur & visites

Spreekuren

Huisartsen en praktijkverpleegkundige:
Alleen volgens afspraak.

Dokter Piersma is aanwezig op Dokter Eijrond is aanwezig op
maandag woensdag
dinsdag donderdag
woensdag vrijdag

 

Afspraak maken

Graag 's morgens van 08.00 - 10.00 uur
Indien u meerdere zaken te bespreken heeft, graag een dubbele afspraak maken.

Telefonisch spreekuur

Voor uitslagen en korte vragen. Op afspraak.
Als u voor 9.30 uur belt, belt de huisarts u dezelfde dag rond 11 uur terug.
De praktijkverpleegkundige belt u op het met u afgesproken tijdstip terug.

Huisbezoek

Graag aanvragen voor 10.00 uur.

Telefonisch overleg met de assistente

Voor vragen aan de assistente kunt u bellen, graag tussen
08.00 - 10.00 uur
11.00 - 12.00 uur
16.00 - 17.00 uur

Spreekuren Warns:

Huisartsen
Alle werkdagen
en woensdagavond 17.00-19.00 uur

Praktijkverpleegkundige
dinsdag
donderdag

 

Spreekuren Stavoren:

Huisartsen
Op maandag, woensdag en vrijdag

De dokters houden op woensdag elk om de week spreekuur in Stavoren.

Praktijkverpleegkundige
Donderdag, meerdere malen per maand

 

Telefoon:
(0514) 68 13 03

Spoednummer:
(0514) 68 13 03 - toets 1
(0514) 68 18 17

Medicijnlijn:
(0514) 68 13 03 - toets 2
(0514) 68 10 39

Faxnummer:
(0514) 68 22 04

Adres:
Janke Trompstrjitte 6
8721ET Warns

 

Dokterswacht Friesland:
0900-112 7 112
(€ 0,10 per minuut)

Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen.
Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp. 
Thuisarts.nl geeft antwoord op uw vragen.